Παροχές

 • Υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης με τη μέθοδο της ηλεκτρομυοδιέγερσης.
 • Δωρεάν σωματομέτρηση για την αξιολόγηση των ασκουμένων και οριοθέτηση στόχων.
 • Επαναξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα για τον έλεγχο της προόδου των ασκουμένων σε σχέση με τους στόχους τους. Η επαναξιολόγηση επαναλαμβάνεται κάθε 8 με 10 προπονήσεις. 
 • Παροχή σε όλους τους ασκούμενους της ειδικής κάρτας-πομπού, στην οποία οι χρήστες μπορούν να ενσωματώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία προπόνησης και τους στόχους εκγύμνασης. Έτσι, η προσωπική προπόνηση γίνεται ακόμη πιο προσωπική υπόθεση.
 • Life couching με ιεράρχηση προτεραιοτήτων, θέσπιση βραχυπρόθεσμων - μακροπρόθεσμων στόχων, συνεχόμενα κίνητρα και υποστήριξη έχοντας ως στόχο τις πραγματικές ανάγκες των ασκουμένων, προς επίτευξη των «θέλων» τους.
 • Διατροφικές συμβουλές με στόχο τον επαναπροσδιορισμό των διατροφικών συνηθειών.
 • Συνεργασία με καταξιωμένους διατροφολόγους, όπου οι ασκούμενοί μας  μπορούν να αποταθούν για μια πιο επιστημονική υποστήριξη, στο κομμάτι της διατροφής τους.
 • Στην ανανέωση των πακέτων προπονήσεων, παρέχουμε ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους είτε με έκπτωση είτε με τη μορφή δωρεάν προπονήσεων.
 • Ειδικότερους όρους στα πακέτα προπόνησης VIP.
 • Δωρεάν χώροι στάθμευσης για τους ασκούμενους.
 • Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας όλη την εβδομάδα με ημερήσια δυναμική 78 προπονήσεων. Με αυτό τον τρόπο προσαρμόζετε τα ραντεβού σας εύκολα και άνετα.   
 • Τέλος, σ’ όλους τους ασκούμενους με την είσοδό τους στο χώρο μας, παρέχουμε δυο πετσέτες, μια μικρή για τη διάρκεια της προπόνησης και μια μπάνιου.  

Ὠρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ. - 21.00 μ.μ. Σάββατο: 9.00 π.μ. - 17.00 μ.μ.

Κλείστε την πρώτη προπόνησή σας
δωρεάν
BOOK NOW

Το εμπορικό σήμα FAST FITNESS STUDIO 20 MINUTES EMS TRAINING είναι καταχωρημένο στο Μητρώο Ευρωπαϊκών Εμπορικών Σημάτων υπ’ αριθμό ‎016967838

Created by gravity.gr