Παροχές

 • Υπηρεσίες προσωπικής προπόνησης με τη μέθοδο της ηλεκτρομυοδιέγερσης.
 • Δωρεάν σωματομέτρηση για την αξιολόγηση των ασκουμένων και οριοθέτηση στόχων.
 • Επαναξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα για τον έλεγχο της προόδου των ασκουμένων σε σχέση με τους στόχους τους. Η επαναξιολόγηση επαναλαμβάνεται κάθε 8 με 10 προπονήσεις. 
 • Παροχή σε όλους τους ασκούμενους της ειδικής κάρτας-πομπού, στην οποία οι χρήστες μπορούν να ενσωματώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία προπόνησης και τους στόχους εκγύμνασης. Έτσι, η προσωπική προπόνηση γίνεται ακόμη πιο προσωπική υπόθεση.
 • Life couching με ιεράρχηση προτεραιοτήτων, θέσπιση βραχυπρόθεσμων - μακροπρόθεσμων στόχων, συνεχόμενα κίνητρα και υποστήριξη έχοντας ως στόχο τις πραγματικές ανάγκες των ασκουμένων, προς επίτευξη των «θέλων» τους.
 • Διατροφικές συμβουλές με στόχο τον επαναπροσδιορισμό των διατροφικών συνηθειών.
 • Συνεργασία με καταξιωμένους διατροφολόγους, όπου οι ασκούμενοί μας  μπορούν να αποταθούν για μια πιο επιστημονική υποστήριξη, στο κομμάτι της διατροφής τους.
 • Στην ανανέωση των πακέτων προπονήσεων, παρέχουμε ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους είτε με έκπτωση είτε με τη μορφή δωρεάν προπονήσεων.
 • Ειδικότερους όρους στα πακέτα προπόνησης VIP.
 • Δωρεάν χώροι στάθμευσης για τους ασκούμενους.
 • Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας όλη την εβδομάδα με ημερήσια δυναμική 104 προπονήσεων. Με αυτό τον τρόπο προσαρμόζετε τα ραντεβού σας εύκολα και άνετα.   
 • Τέλος, σ’ όλους τους ασκούμενους με την είσοδό τους στο χώρο μας, παρέχουμε δυο πετσέτες, μια μικρή για τη διάρκεια της προπόνησης και μια μπάνιου.  

Ὠρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ. - 21.00 μ.μ. Σάββατο: 9.00 π.μ. - 17.00 μ.μ.


Το Fast Fitness Studio εκτός από το πρώτο εξειδικευμένο στούντιο EMS στη Λευκωσία που λειτούργησε τον Μάρτιο του 2015, είναι το πρώτο αλλά και το μόνο μέχρι στιγμής, σε ολόκληρη την Κύπρο που λειτουργεί νομότυπα, έχοντας την σχετική άδεια λειτουργίας από τον ΚΟΑ, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή προπόνηση και την υγεία των ασκουμένων.

Κλείστε την πρώτη προπόνησή σας
δωρεάν
BOOK NOW
Created by gravity.gr