04.5.2019

Μάθετε ποια ems studios είναι ασφαλή για την υγεία σας...

Τα Ems Studios, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, ανοίγουν με ταχύτατους ρυθμούς το ένα μετά το άλλο στη Λευκωσία και γενικότερα σε όλη την Κύπρο. Το πρώτο εξειδικευμένο στούντιο EMS στη Λευκωσία λειτούργησε τον Μάρτιο του 2015 από το FAST FITNESS STUDIO.

Σήμερα στη Λευκωσία υπάρχουν 14 EMS studios διαφορετικής ιδιοκτησίας και σε ολόκληρη την Κύπρο αριθμούνται περίπου 30 τέτοιοι μικροί χώροι, που παρέχουν υπηρεσίες εκγύμνασης με ηλεκτρομυοδιέγερση.

Οι διαφημίσεις των αντιπροσώπων και εταιρειών μηχανημάτων ηλεκτρομυοδιέγερσης, περί μικρού κόστους επένδυσης, εύκολου κέρδους, γρήγορης απόσβεσης έλκουν όλο και περισσότερους επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν στον χώρο αυτό.

Πάνω σ’ αυτό το πλαίσιο οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτου επαγγέλματος, βρίσκουν έναν μικρό χώρο συνήθως έως 60-80 τ.μ. με χαμηλό ενοίκιο, χωρίς τις απαραίτητες άδειες ή πιστοποιητικά ασφάλειας των κτηριολογικών εγκαταστάσεων, τοποθετούν ένα μηχάνημα ηλεκτρομυοδιέγερσης και ανοίγουν σε μια νύκτα την επιχείρηση - ems personal training studio, αδιαφορώντας παντελώς για την ασφάλεια και την υγεία των ασκουμένων.

Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι απλά, αφού ένας χώρος, για να μπορεί να είναι ασφαλής για τους ασκούμενους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις από κτηριολογικής άποψης, που να συνοδεύονται και από τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα από τις υπηρεσίες του κράτους που το έχουν ελέγξει.

Η επιλογή που θα κάνετε, λοιπόν, πρέπει να έχει ως γνώμονα το κατά πόσο υπάρχουν οι νόμιμες πρόνοιες προκειμένου να διασφαλιστούν η υγεία και η ασφάλειά σας...


 • Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, πόσο ασφαλής είναι η ηλεκτρική εγκατάσταση του Ems Studio, που έχετε επιλέξει να προπονείστε με τη μέθοδο της ηλεκτρομυοδιέγερσης, ειδικότερα στην περίπτωση της ενσύρματης ηλεκτρομυοδιέγερσης, όπου η κεντρική μονάδα είναι συνδεδεμένη με την ηλεκτρική παροχή της ΑΗΚ;
 • Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, πόσο ασφαλής είναι το Ems Studio που έχετε επιλέξει να προπονείστε με τη μέθοδο της ηλεκτρομυοδιέγερσης, σε περίπτωση φωτιάς; Υπάρχει 2η πόρτα εξόδου όπως η νομοθεσία ορίζει; Υπάρχουν οι κατάλληλοι πυροσβεστήρες στον χώρο; Υπάρχει φωτισμός έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση φωτιάς και διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος;

 • Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, πόσο ασφαλής είναι για την υγεία σας το Ems Studio που έχετε επιλέξει να προπονείστε με τη μέθοδο της ηλεκτρομυοδιέγερσης, από υγειονομικής άποψης; Διαθέτει τα απαραίτητα αποδυτήρια σε σχέση με τους ασκούμενους που εξυπηρετεί και η νομοθεσία καθορίζει; Τηρεί τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας στους χώρους του στούντιο; Απολυμαίνονται - καθαρίζονται αρκετά συχνά τα γιλέκα και ο υπόλοιπος εξοπλισμός (ηλεκτρόδια), ώστε η υγρασία που δημιουργείται από τη συνεχόμενη χρήση τους, να μη γίνεται εστία μικροβίων;


Μιας και αναφερθήκαμε παραπάνω στη λέξη νόμιμες, αλήθεια τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει ένα ems studio, που διαφημίζει ότι παρέχει προπόνηση-εκγύμναση σε ασκούμενους, σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία, ώστε να μπορεί να λειτουργεί νόμιμα και όχι παράνομα;

Για να θεωρείται νόμιμος ένας χώρος γυμναστηρίου – studio personal training, από την στιγμή που παρέχει υπηρεσίες γυμναστικής - προπόνησης – εκγύμνασης με όποια μορφή, πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού είναι η μόνη αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τους εκάστοτε δήμους, για την πιστοποίηση λειτουργίας χώρων άθλησης, σε επίπεδο κτηριολογικών προϋποθέσεων, καθώς και στον καθορισμό κριτηρίων του επιστημονικού προσωπικού, για την έκδοση της σχετικής άδειας χρήσης λειτουργίας, ως γυμναστήριο.

Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμοί του 1995, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ ύστερα από έγκλιση του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 25 των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμων του 1969 έως 1993.

Οι κανονισμοί έχουν εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμων του 1989 έως 1992.

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί σχολή εκγύμνασης – γυμναστήριο - studio personal training, χωρίς άδεια λειτουργίας

Οι ενδιαφερόμενοι για να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής, θα πρέπει εκτός την αίτηση προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, να καταθέσουν και τα σχετικά έγγραφα (πιστοποιήσεις - άδειες) που να διασφαλίζουν τα ακόλουθα:

 1. Αντίγραφο πολεοδομικής άδειας. Σε περίπτωση που δεν έχει άδεια χρήσης ως Γυμναστήριο, τότε θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αλλαγής χρήσης στην Πολεοδομική Αρχή της περιοχής – Δήμου όπου υπάγονται.
 2. Αντίγραφο άδειας οικοδοµής για τη συγκεκριµένη χρήση.
 3. Μια πλήρη σειρά Αρχιτεκτονικών Σχεδίων του Γυµναστηρίου (όψεις, κατόψεις, τοµές) σε κλίµακα 1:100 υπογραµµένα από τον Αρχιτέκτονα εγγεγραµµένο στο ΕΤΕΚ (Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου).

 4. Επιστολή ελέγχου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 5. Επιστολή ελέγχου της Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του υποστατικού από την Ηλεκτροµηχανολογική Υπηρεσία, η οποία να αναφέρει ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις συνάδουν µε τους ισχύοντες περί Ηλεκτρισµού Κανονισµούς.

 6. Υγειονοµικό Πιστοποιητικό για τις υγειονοµικές εγκαταστάσεις από την Υγειονοµική Υπηρεσία του Αρµόδιου ∆ήµου στον οποίο υπάγεται ο αιτητής.

 7. Κατάλογο Προσοντούχου Προσωπικού µε βάσει τις πρόνοιες των Κανονισµών των Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής.


Η εταιρεία Fast Fitness Studio FF LTD έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πελατών της αλλά και τη νομιμότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με το τι ορίζει η Κυπριακή Νομοθεσία, με τον "περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμοι 1969 και 1993 και οι Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμοί του 1995", εξασφάλισε όλες τις παραπάνω άδειες - πιστοποιητικά, μετά τους σχετικούς ελέγχους και διασφαλίζει την ασφαλή προπόνηση για την υγεία των ασκουμένων της.


Το Fast Fitness Studio εκτός από το πρώτο εξειδικευμένο στούντιο EMS στη Λευκωσία που λειτούργησε τον Μάρτιο του 2015, είναι το πρώτο από τα ελάχιστα μέχρι στιγμής, σε ολόκληρη την Κύπρο που λειτουργεί νομότυπα, έχοντας την σχετική άδεια λειτουργίας από τον ΚΟΑ, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή προπόνηση και την υγεία των ασκουμένων.

Τέλος το Fast Fitness Studio είναι το πρώτο και το μόνο ems studio, αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, που χρησιμοποιεί ένα επιστημονικό σύστημα απολύμανσης - αποστείρωσης - καθαριότητας, του εξοπλισμού του καθώς και της ατμόσφαιρας των χώρων, διασφαλίζοντας έτσι την υγεία των πελατών - ασκουμένων, σε ημερήσια βάση.

 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΑ
 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΑ
 • Μάθετε ποια ems studios είναι ασφαλή για την υγεία σας...
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 • Μάθετε ποια ems studios είναι ασφαλή για την υγεία σας...
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 • ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 - ΝΕΡΟΥ
Κλείστε την πρώτη προπόνησή σας
δωρεάν
BOOK NOW
Created by gravity.gr